Bilbiko eskubide sozialen bulegoa // Oficina de derechos sociales de Bilbi

Asteazkenero/Todos los miércoles
19:00/21:00
Si se va a acudir, mandar antes un mail a bilbikobulegoa@gmail.com